Adatkezelési tájékoztató

 

Melyben tájékoztatjuk a FerBer Car Szolgáltató, Kereskedelmi és Termelő Betéti Társaság (Adószám: 25641776-2-15, Cégjegyzékszám:Cg15-06-081005, Székhely:4405 Nyíregyháza Szüret utca 30., Telephely:4531 Nyírpazony Vasvári Pál utca 70., Képviseletre jogosult/beltag: Bodó Ferencné (an.:Schmelczer Katalin) a továbbiakban: Adatkezelő által üzemeltetett

www.babazu.hu weblap (továbbiakban Webáruház)

 

 • az EU 2016/679. számú Általános Adatvédelmi rendeletének –

megfelelő adatkezelési tevékenységének szabályairól.

 

Vállalkozásunk tiszteletben tartja az Ön személyes adatai védelméhez fűződő alapvető jogait, ezért az alábbiakban tájékoztatjuk az Ön által a Webáruházban megadott, illetőleg az Önnel kapcsolatba hozható személyes adatai kezelésének jogalapjáról, céljáról, tárolási idejéről, módjáról, az adatok védelme érdekében megtett intézkedéseinkről, továbbá az adatok felhasználása felett történő rendelkezési lehetőségeiről.

Az adatkezelési tájékoztató a Webáruházban kezelt személyes adatokra vonatkozik. A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztató megtekinthető a webáruházban történő böngészés során, annak megismeréséről és rendelkezéseink elfogadásáról a webáruházban történő vásárlás során a vásárló nyilatkozatot tesz.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató egyoldalú módosítására.

Felhasználó jelen szabályzat keretében: az a természetes személy, aki a Webáruházat felkeresi, függetlenül attól, hogy igénybe veszi-e szolgáltatásunkat.

A fent meghatározott internet címen elérhető Webáruházat üzemeltető Adatkezelő szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. A Felhasználókra a szolgáltatás igénybevétele során is a magyar jog az irányadó.

A Webáruház üzemeltetője az Adatkezelő, a Webáruház szerkesztője és tárhely szolgáltatója: BERE-NET Kft. (Székhely: 4611 Jéke, Táncsics u. 8., Cégjegyzékszám: 15 09 078137, Adószám: 23486382-2-15, Képviselő: Berencsi Máté, Telefonszám: +36 30 451 96 72, E-mail cím: info@forweb.hu). Az adatok tárolását biztosító tárhely az Európai Unió területén működik.

 

ADATKEZELÉSI TEVÉKENYSÉGEK

 

Értékesítési tevékenysége keretében az Adatkezelő az alábbi adatkezelési célok elérése érdekében kezeli felhasználói személyes adatait.

 

 • Adatkezelési cél: Vásárlás a webáruházban

 

Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha a Webáruházban – az Általános szerződési feltételeknek (a továbbiakban: ÁSZF) megfelelően - elküldi a megrendelését.

 

A megrendelésre és a vásárlásra vonatkozó szabályokat az továbbiakban: ÁSZF rendelkezései tartalmazzák.

 

A megrendelésre szolgáló űrlap Webáruházon keresztül történő kitöltésével az Ön által megadott adatait (név, e-mail cím, telefonszám, rendelés időpontja, választott fizetési mód, szállítási módi, rendelt termékek, vásárlási összeg, szállítási költség, szállítási és számlázási cím (ország, város, irányítószám, cím, számlázási adatok) a termék értékesítése során távollévők között létrejövő szerződés teljesítése érdekében kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződés

 

Az adatok forrása az Ön, mint érintett által kitöltött Megrendelő lap/űrlap.

 

Adatait a szerződés megszűnését követően az általános elévülési idő elteltéig kezeljük.

 

A Webáruházon megrendelt termékeket az ÁSZF-ben rögzített módon juttatjuk el az Ön számára, melyhez nevét, és a szállítás adatait (ország, település, cím) továbbítjuk a kiszállítást végző futárszolgálatnak.

 

A Megrendelés során megadott adatokat a Webáruház admin felületén kezeljük, az adatokat a tárhely szolgáltatója által biztosított tárhelyünkön tároljuk.

 

 • Adatkezelési cél: Termékkel kapcsolatos kérdés megválaszolása

 

Az adatkezelésben Ön akkor válik érintetté, ha a Webáruházban egy termékhez kapcsolódóan rákattint a „kérdése van a termékről” feliratra. 

 

A kérdés elküldésére szolgáló űrlap Webáruházon keresztül történő kitöltésével az Ön által megadott adatait (név, e-mail cím, telefonszám, kérdés) távollévők között létrejövő szerződés előkészítése érdekében kezeljük.

 

Az adatkezelés jogalapja tehát az Ön és az Adatkezelő között létrejött szerződés.

 

Az adatok forrása az Ön, mint érintett által kitöltött űrlap.

 

Adatait az adatkezelési cél megszűnéséig, illetve a törlési kérelem beérkezéséig kezeljük.

 

A Megrendelés során megadott adatokat levelezőrendszerünkben tároljuk.

 

 

 

 • Adatkezelési cél: Kapcsolattartás

 

A kapcsolattartás menüben megadott elérhetőségen Önnek lehetősége van termékeinkről és szolgáltatásainkról további tájékoztatást kérni. Kapcsolatfelvétel céljából az info@babazu.hu  e-mail címre írt levelében megadott nevét, e-mail címét és egyéb, Ön által megadott információkat a levelezőrendszerünkben az adatkezelési cél megvalósulásáig tároljuk, azt követően az adatok levelezőrendszerünkből törlésre kerülnek. Az adatkezelés jogalapja az Ön kifejezett hozzájárulása lesz, melyhez az e-mail önkéntes elküldésével járul hozzá. A kapcsolatfelvétel keretében megadott adatait kizárólag az értékesítési és ügyfélszolgálati tevékenységét ellátó munkatársaink kezelik.

 

 

 • Adatkezelési cél: Elállási/felmondási jog gyakorlásának biztosítása

 

A vonatkozó fogyasztóvédelmi szabályoknak megfelelően, az ÁSZF-ben biztosított elállási jog gyakorlása keretében az Adatkezelő az elállási/felmondási jogát gyakorló vásárló nevét, címét, az elállás dátumát kezeli.

 

Az adatkezelés jogalapja az Ön és a Vállalkozásunk között létrejött szerződés. Az adatok forrása az ön e-mailben megküldött elállási nyilatkozata lesz. Az adatokat polgári jogi elévülési igény érvényesíthetőségéig őrizzük. Az adatokat kizárólag jogi vita esetén továbbítjuk jogi képviselőnek és/vagy követeléskezelőnek.

 

Az elállási jogról szóló nyilatkozatokat elektronikus levelezőrendszerünkben tároljuk.

 

Megadott adatait kizárólag az értékesítési és ügyfélszolgálati tevékenységét ellátó munkatársaink kezelik.

 

 • Hírlevél küldéshez kapcsolódó adatkezelés

Az adatkezeléssel érintett: az a Felhasználó, aki a webhelyen a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével feliratkozik, és megadja nevét és e-mail címét. Továbbá az a Felhasználó, aki a Webáruház üzemeltetőjével írásban, papíron történő szerződéskötéskor, vagy szerződéskötés nélkül írásban, papíron a hírlevél küldéséhez hozzájárul.

Az adatkezelés jogalapja: az Ön hozzájárulása. Az önkéntes hozzájárulást jelen adatkezelési tájékoztató megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével, illetve az írásbeli szerződésbe foglalt hírlevél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével és a szerződés aláírásával, vagy külön papír alapú nyilatkozat kitöltésével és aláírásával adhatja meg. Ezzel Ön kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban illetve a szerződésben/nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

    A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett közvetlen üzletszerzésünket is célozza. E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, tehát az Ön döntésén alapul. Amennyiben nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár Önre nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. A közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevétele nem feltétele bármely más szolgáltatásunk igénybevételének.

Az adatkezelés célja: hírlevelek küldése Adatkezelő által Felhasználó részére, e-mail útján.

A hírlevelek küldése Adatkezelő szolgáltatásáról, újdonságokról és aktualitásokról szóló információk, figyelemfelhívó ajánlatok, reklámcélú tartalmak küldését jelenti.

A hírlevél küldése céljából kezelt adatokat az Ön erre vonatkozó hozzájárulásának visszavonásáig (leiratkozásig), illetve az adatok törlési kérelmének beérkezéséig kezeljük.

Az adatok tárolásának módja: a Webáruházhoz tartozó admin felületen, elkülönülő adatbázisban, valamint papír alapon, amennyiben jóváhagyását papír alapú szerződésen, nyilatkozaton adta meg.

 

 • Adatkezelési cél: Panaszkezelés

 

Panasz beérkezése esetén, annak kezelése céljából kezeljük a panasszal élő felhasználók személyes adatait (nevét, címét, e-mail címét, a panasz tárgyát). A Panaszkezelés során az ÁSZF-ben foglaltaknak megfelelően megtett panasza során megadott adatait a fogyasztóvédelmi előírásoknak megfelelően, 5 évig tároljuk elektronikusan, elkülönített mappában saját szerverünkön. Az adatkezelés jogalapja azon jogi kötelezettségünk teljesítése, melyet jogszabály ír elő fogyasztóvédelmi előírások keretében. Adatait kizárólag munkatársaink kezelik, más célból harmadik személynek nem adjuk át.

 

 

 • Adó- és számviteli kötelezettségek teljesítése

 

Jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó- és számviteli kötelezettségünk teljesítése érdekében kezeljük a vevőként velünk üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A kezelt adatok: név, cím, adószám. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év. A személyes adatok az Ön részére kiállított számlán találhatók, mely adatokat a vállalkozásunk adózási és könyvviteli szolgáltatását végző vállalkozás számára adjuk át adatfeldolgozás céljából. Az Ön – számlázóprogramban tárolt – adatait kizárólag a Nemzeti Adó- és Vámhivatal részére továbbítjuk.

Az adatainak biztonságát az általunk használt számítógépek jelszavas védelmével, valamint az adattárolást végző tárhelyszolgáltató által garantált technikai és szervezési intézkedésekkel biztosítjuk.

 

EGYÉB MÓDON KEZELT ADATOK (Cookie-k) = SÜTIK

 

Valamennyi webhelyhez hasonlóan – a mi Webáruházunk is Cookie-k (Sütik), kisméretű fájlok, elhelyezésével biztosít bizonyos funkciókat és szolgáltatásokat a webhely megfelelő működése, valamint a felhasználói élmény növelése érdekében.

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek.

Adatkezelő az egyéb feltételek azonossága esetén úgy választja meg és minden esetben oly módon üzemelteti a szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az e törvényben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.

A Webáruház böngészési adatai tehát sütik formájában kerülnek elhelyezésre az Ön internetképes eszközén (számítógép, tablet, laptop, telefon).

Ezeket általában a böngészés végéig őrizzük, kivéve azt a sütit, amelyet azért helyezünk el, hogy megjegyezze az Ön által jóváhagyott süti-kezelést. Ennek az információnak a tárolási ideje 30 nap.

A webáruházban történő böngészés és termékek kosárba helyezése esetén, a kiválasztott termékek megőrzését szintén sütik biztosítják.

Weboldalunk közösségi média felületeken is rendelkezik üzleti oldallal (Facebook, Twitter, Google+). Amennyiben oldalunkat „kedveli”, vagy „követi”, tudomásul veszi, hogy az Ön által a nyilvánosság számára elérhető adatait mi is megismerjük. Ugyanakkor a közösségi oldalak adatkezelésére saját adatkezelési szabályzatuk vonatkozik.

A Google Analytics rendszer, harmadik fél által elhelyezett sütinek számít, a Webáruház látogatottsági adatait méri, azonban mint harmadik fél által elhelyezett adatok vonatkozásában sem történik személyes adatkezelés. Az adatok elemzése során a látogató személye ismeretlen marad. A sütik tárolási ideje ez esetben az oldal böngészéséig tart.

Google Adwords

A Webáruház a Google Adwords remarketing követő kódjait használja. A remarketing egy olyan funkció, amelynek segítségével a weboldal azoknak a felhasználóknak, akik korábban már felkeresték Webáruházat, releváns hirdetéseket jelenítsen meg, miközben a Google Display Hálózat egyéb webhelyeit böngészik. A remarketing kód cookie-kat használ a látogatók megjelöléséhez. A Webáruházat felkereső felhasználók letilthatják ezeket a cookie-kat, ez esetben, számukra nem fog megjelenni a Webáruház egyéb webhelyek böngészése során.

HA NEM TÁMOGATJA A SÜTIK MŰKÖDÉSÉT

A sütikre vonatkozó beállításait bármikor módosíthatja a böngészőjén keresztül. Letilthatja a sütik használatát úgy, hogy böngészőjében aktiválja azt a beállítást, amely lehetővé teszi, hogy visszautasítsa az összes, vagy bizonyos sütik elhelyezését. Ezek a beállítások rendszerint a böngészője „beállítások” vagy „preferenciák” menüjében érhetők el. A következő hivatkozások használatával tájékozódhat erről bővebben:

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=hu

Firefox: https://support.mozilla.org/hu/kb/sutik-informacio-amelyet-weboldalak-tarolnak-szami?redirectlocale=en-US&redirectslug=Cookies

Internet Explorer: látogassa meg a https://support.microsoft.com oldalt, és a keresőbe írja be a „sütik” szót.

Safari: látogassa meg a https://support.apple.com/hu-hu oldalt, és a keresőbe írja be a „cookies” szót.

Opera: http://help.opera.com/Windows/10.50/hu/cookies.html

A felhasználó/látogató tudomásul veszi, hogy a sütik visszautasításával a Webáruház egyes funkciói csak részben vagy egyáltalán nem érhetőek el.

 

AZ ÖN SZEMÉLYES ADATVÉDELEMMEL KAPCSOLATOS JOGAI

 

Az Európai Unió Általános adatvédelmi rendeletének előírásainak megfelelően biztosítjuk Önnek az adatkezeléssel kapcsolatosan jogai érvényesítését. Érintetti jogait az info@babazu.hu  e-mail címre küldött kérelmében gyakorolhatja.

Az adatkezelés megkezdése előtt az Adatkezelési tájékoztató megismerhetőségével biztosítjuk, hogy ingyenesen tájékoztatást kapjon az adatkezeléssel összefüggő tényekről.

Jogosult az Önről kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, az adatok forrásáról, az adatfeldolgozókról, az adatait érintő adatvédelmi incidensekről tájékoztatást kérni. A tájékoztatás kérése folyó évben ingyenes, egyéb esetekben 1.000,- Ft-os költséget számítunk fel. A jogellenes adatkezelés, vagy helyesbítés iránti kérelem teljesítése ingyenes. A beérkezett megkereséseket 30 napon belül érdemben megválaszoljuk, és a választ az Ön által megadott elérhetőségre írásban megküldjük.  

Az Ön által megadott személyes adatok valódiságáért semmilyen felelősséget nem vállalunk, azonban, ha – helyesbítési kérelemben – értesít bennünket személyes adatai megváltozásáról, mi pontosan és naprakészen vezetjük azokat.

Kérheti továbbá személyes adatai törlését. Az adatokat a kérelem beérkezésétől számított 15 munkanapon belül töröljük, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás), vagy a szerződéses kötelezettség alapján szükséges adatkezelésekre, azokat a szükséges időtartamig megőrizzük.

Kérheti továbbá adatai kezelésének korlátozását, valamint joga van az adathordozhatóságot kérelmezni.

Tiltakozhat továbbá az adatai kezelése ellen, és joga van panasz esetén felügyeleti hatósághoz fordulni.

Az adatok megadása előtt, közben és utólagosan is Önnek bármikor lehetősége van jelen adatkezelési tájékoztatót megismerni, mely a Webáruházban külön linken kerül megjelenítésre.

A megrendelési űrlap elküldését megelőzően Önnek kifejezett nyilatkozattal kell hozzájárulnia személyes adatai kezeléséhez, továbbá nyilatkoznia kell az adatkezelési tájékoztató tartalmának elfogadásáról.

Az Önről tárolt adatokat – a fenti adatkezelési céloknál ismertetett adatfeldolgozókon kívül - más cégeknek, illetve magánszemélyeknek, továbbá harmadik személy számára semmilyen körülmények között nem adjuk ki, nem adjuk el, és nem bocsátjuk rendelkezésre. Ettől való eltérésre törvényben előírt esetekben kerülhet sor.

 

ADATBIZTONSÁG

 

Adatkezelési tevékenységünk során gondoskodunk a ránk vonatkozó adat- és titokvédelmi kötelezettségek betartásáról.

Az adatokat megfelelő technikai és szervezési intézkedésekkel védjük a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

Az adatkezelésre használt számítógépek felhasználó névvel és jelszóval védettek, valamint azok fizikai védelmét egyéb biztonságtechnikai felszereléssel is biztosítjuk.

Az adatfeldolgozó által tárolt adatok biztonságos üzemeltetésű, tűzfallal védett szerveren és megfelelő vírusvédelemmel ellátott szoftverekkel kerülnek tárolásra.

Egy esetleges adatvédelmi incidens bekövetkezése esetére megfelelő incidenskezelési tervvel rendelkezünk.

PANASZKEZELÉS

 

Amennyiben a személyes adatait érintő észrevétele, javaslata, panasza van, további tájékoztatást igényel, vagy probléma merül fel, a Webáruházon feltüntetett kapcsolati címeken fordulhat hozzánk. A személyes adatokat érintő nyilatkozatot kérjük az info@babazu.hu e-mail címre megküldeni. Levelére 30 napon belül válaszolunk.

Joga van panasz esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (NAIH), mint felügyeleti hatósághoz, illetőleg bírósághoz fordulni.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11. 

Postacím: 1363 Budapest, Pf. 9.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: www.naih.hu

A mindenkor hatályos adatkezelési tájékoztatónk a Webáruházban mindenki számára elérhető.

Vállalkozásunk fenntartja magának a jogot az adatkezelési tájékoztató tartalmának egyoldalú módosítására. Változás esetén értesítjük a Látogatóinkat, ez azonban nem érinti a korábbi adatkezelésünk jogszerűségét.

 

Kelt, Nyíregyháza, 2021.02.01.

 

                                                                                               -----------------------------

                                                                                                   vezető tisztségviselő

 

 

 

 

 

VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK, SZABÁLYZÓK

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet); (The EU General Data Protection Regulation - Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), (a továbbiakban: GDPR),
 • információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.),
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Ekertv.),
 • a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény (DMtv.),
 • és a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grt.)

 

A TÁJÉKOZTATÓBAN HASZNÁLATOS ALAPFOGALMAK

 

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy.

Érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.

Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, címe, telefonszáma, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés.

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja. Esetünkben adatkezelőnek a Szolgáltató minősül.

Adatkezelés: az érintett által a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további felhasználásának megakadályozása.

Adatvédelmi incidens: személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása, így különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Adatbiztonság: a személyes adatok jogosulatlan kezelése, így különösen megszerzése, feldolgozása, megváltoztatása és megsemmisítése elleni szervezési, technikai megoldások és eljárási szabályok összessége; az adatkezelésnek az az állapota, amelyben a kockázati tényezőket – és ezzel a fenyegetettséget – a szervezési, műszaki megoldások és intézkedések a legkisebb mértékűre csökkentik.

Az adatkezelés jogalapja: főszabály szerint az érintett hozzájárulása vagy a törvényben elrendelt kötelező adatkezelés (pl. szerződés teljesítése, jogi kötelezettség stb.).

Az alapfogalmak megtekinthetők a NAIH oldalán is.

https://www.naih.hu/adatvedelmi-szotar.html

 

Adatkezelési tájékoztató letöltése